Дейностите на CASYS са организирани като интегриран проект с 5 работни пакета, когато дейностите се изпълняват заедно и с общи ресурси от всички партньорски организации в проекта, последвани от ъпгрейди и обмяна на опит, които предоставят крайните резултати от проекта.

Основни дейности по проекта

Подготвителна фаза

РП1: Пилотен курс за обучение на възрастни „Управление на кулинарните изкуства и на кулинарния бизнес“.

1.1 Разработване и електронна публикация на учебния план

1.2 Разработване на насоки за обучение и материали за четене

1.3 Разработване на индивидуални схеми за използване на курса и признаването на резултатите от него от партньори CaSys (като разбира за извънкласни в партньорите ХЕИ, като професионално разбира се – в партньори на ПОО, като неформално разбира промишленост – за НПО партньори).

РП2: Обмен на добри практики за насърчаване на социалната роля на кулинарния бизнес.

2.1 Обмен на добри практики в областта на кулинарни иновации: фокусира върху здравословния начин на живот и общественото здраве

2,2-2,4 Обмен на добри практики за засилване на приноса на кулинарни бизнеса да: местна заетост и социално включване, устойчивостта на околната среда, развитие на общността;

2.5 Разработване и публикуване на добри практики сборник

2.6 Съвместно обучение на персонала в Добрич, България

2.7 Националните конференции за популяризиране на учебната програма, разбира се и на добри практики сборник (6 събития)

фаза на експлоатация

РП3: Установяване на Пилотен социален инкубатор за кулинарния бизнес

3.1 Създаване на социален инкубатор и подбор на експерти, които ще допринесат за работата си

3.2 Изпълнение на пилотни инициативи:

а) Разработване на процедури за валидиране, даващи възможност за признаване на уменията в областта на кулинарното изкуство, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, включително професионален опит и гъвкави пътеки в хода „Кулинарни изкуства и кулинарни Business Management“.
б) Провеждане на етнографски кулинарно проучване – събиране на традиционни автентични рецепти с внимание към различните етнически кухни, регионални различия в традиционни рецепти и местно произведени продукти.
в) Разработване на регионален план за действие (RAP) за развитието на социално отговорни кулинарен бизнес.
г) Организиране на събитие множител за насърчаване на рап и кулинарната проучването, включително кулинарна изложба – 1 събитие в Добрич, България. Социалното инкубатор предвижда участието на заинтересованите страни.
3.3 Създаване и поддържане на кулинарни иновации блог и канал в YouTube, където всички партньори споделят видео и мултимедийни ресурси

РП 4: Организиране на пилотно обучение съгласно разработения по проекта учебен план за обучение на възрастни.

4.1 Разработване на платформа за онлайн за дистанционно обучение Осигуряване на достъп до курса на обучението за възрастни, ръководството на ЛЛЛ и модела на валидиране.

4.2 Организация на смесен мобилност за възрастни – това включва подготовка и участие в кулинарно изложение, организирана в сътрудничество със социалните инкубатор.

РП 5: Проектно управление и оценка

управление 5.1 Project и разпространение

5.2 Проект и оценка изход

5.3 Четири партньори работилници

Към лентата с инструменти