Работният пакет води до 7 интелектуални резултата:

Резултат 1: Пилотен курс за обучение на възрастни „Управление на кулинарните изкуства и на кулинарния бизнес“ със схеми за използване на курса и признаването на резултатите от него от партньорите на проекта;

Резултат 2: Наръчник с добри практики „Кулинарни иновации за здравословен начин на живот и подобряване на общественото здраве“

Резултат 3: Валидиране и модел за кариерно ориентиране в кулинарните изкуства и кулинарния бизнес мениджмънт в професионалното и висше образование;

Резултат 4: Етнографско кулинарно изследване

Резултат 5: Регионален план за действие за развитието на социално отговорен кулинарен бизнес;

Резултат 6: Онлайн платформа за дистанционно обучение;

Резултат 7: Насоки за оценка и доклад

В допълнение ще се проведат и следните събития:

Международни партньорски семинари – 4 събития, организирани от партньорските организации: Латвия, Литва, Испания и Италия;

Повтарящи се събития – 6 национални конференции за промотиране на пилотния курс за обучение, Наръчник с добри практики, валидиране и модел за кариерно ориентиране в България, Литва, Великобритания, Испания, Италия, Словения и Латвия;

1 събитие за насърчаване на регионалния план за действие за развитие на социално отговорен кулинарен бизнес, кулинарно проучване и кулинарна изложба в България;

Обучителните дейности:

(1) Съвместно обучение на персонала с 24 участници в България;

(2) Смесена мобилност за възрастни с 40 участници в България.

Към лентата с инструменти