18814821_1799129090102987_6360382340014275769_o

 

От 29 май до 2 юни 2017 „Международен колеж“ ООД и Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ (АКИГ) проведоха международно обучение за обучители по кулинарни изкуства и кулинарен мениджмънт с участието на 20 преподаватели от университети и центрове за професионално обучение от Литва, Латвия, Испания, Италия, Словения и България. Това е инициатива в рамките на проект „Обучението по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване“, който е подкрепен от Програма Еразъм + на Европейската Комисия.

В рамките на обучението участниците приложиха добри практики от разработения

пилотен курс за обучение на възрастни „Управление на кулинарните изкуства и на кулинарния бизнес“. Лекторите от страните-партньори представиха интересни теми за преподаване на кулинарни изкуства в техните страни, за устойчиво здравословно хранене и други интересни теми.  Провокираха дискусии за процедури по валидиране на неформално придобити знания и умения, ученето през целия живот и възможностите за гъвкави образователни пътеки между висшето и професионалното образование. Теорията в кулинарията беше съчетана с демонстрационни съвременни техники за готвене и споделяне на опит от различните страни-партньори по проекта. Водени от социалната мисия на проекта, участниците се включиха в интересната програма на Младежки рехабилитационен център „Ривиера“, където всички се приобщиха в общи игри, съвместно осъществиха декорация на храна и провокираха много усмивки в младежите от центъра.

В рамките на пет дни всички преподаватели обмениха опит, идеи и добри практики в областта на преподаването на кулинарни изкуства, представиха особеностите на своите кулинарни традиции и интересни начини за приготвяне на храна. Кулинарният институт към Висше училище по мениджмънт в град Варна като домакин представи своите програми и практики за кариерно консултиране и подкрепа за успешна трудова реализация на студентите.

Към лентата с инструменти