BEFO

Партньор

Biedriba Eurofortis

Акроним

BEFO

Уеб сайт

www.eurofortis.lv

Лице за контакт

Адела Витковса

E-mail

info@eurofortis.lv

Телефон

 +371 27 763451

Профил на партньора

Асоциация „Biedrība Eurofortis“ е мултикултурна неправителствена организация, която има за цел да улесни продължаващото образование на училища, предприятия и обществото, подкрепа за развитието на различни компетенции, както лични, така и професионални умения.

Тя е създадена в Рига през 2011 г., притежава широк опит на образователен и консултантски център SIA Eurofortis в реализацията на ЕС, подкрепя международни проекти в областта на образованието и обучението.

Biedrība Eurofortis взема активно участие в европейски образователни проекти, реализирани в рамките на Програмата за учене през целия живот и гарантира наличието на образователни и обновени с времето учебни материали, инструменти и методи, както и семинари, мобилност и други различни обучения в рамките на проекти, най-вече с цел за идентифициране, развитие и усъвършенстване на предприемачески умения и знания.

Към лентата с инструменти