Колеж Мариямполе

Партньор

Колеж Мариямполе

Акроним

 MC / MK

Уеб сайт

www.marko.lt

Лице за контакт

Rasa Zygmantaite

E-mail

 rasa.zygmantaite@mkolegija.lt

Телефон

 +370 687 80300

Профил на партньора

Колежът Мариямполе / Университетът Мариямполе за приложни науки е единственото висше учебно заведение в южната част на Литва. Основан на 24 август 2001 г., след сливането Педагогическа гимназия Marijampole и Земеделска гимназия Marijampole, като и двете са с почти 100-годишна работа в сферата на образованието, изкуствата, технологиите и селското стопанство. Резултатът е образователна институция, отворена за модерни технологии и постижения на висше образование, които осъществяват научно-приложни дейности, свързващи дейността си към нуждите на пазара на труда и изучават еволюцията и развитието в областта на социалните науки, хуманитарни науки, изкуства, технологии и областите на биомедицината, Нашата диплома е ниво 6 (бакалавър и професионален бакалавър) и ние си сътрудничим с други университети на ниво 7. Ние оперираме като център за услуги на висше образование за изучаване на бизнес, общество.

 Нашата мисия е да защитаваме и да обогатаваме техническото и професионалното образование чрез транснационал сътрудничество в европейски мрежи от институции и практикуващи. Колежът Marijampole  има за цел: – насърчаване на качеството и иновациите в проучвания, изследвания,  техническото и професионално образование в цяла Европа; – разработване на сътрудничество, взаимно сътрудничество и обмен на добри практики.

MK е член на много международни мрежи, а от 11.8.2013 е сертифициран о по ISO 9001: 2008.

 За кариерата си студентите получават подкрепа от Центъра за кариерно ориентиране, обаче, въпросите, които ще бъдат разгледани в предложението, са от особено значение за студентите и персонала на нашия университет, както и в сегмента на възрастни (безработни и др). Съответно MK се фокусира върху развитието на множество интелигентност на нашите стажанти, способни да създадат своя собствена кариера и са отговорни за това. Емпирични и теоретични изследвания доказват, сравнително ниското ниво на предприемачество сред младите хора в Литва, в много случаи те по-скоро предпочитат да бъдат наемани.

Необходимо е да се поддържа процесът на информираност за предприемаческия дух за дълъг период от време, за да се постигнат необходимите резултати и постоянно да се повишава мотивацията на учениците да поемат отговорност за своето бъдеще.

Към лентата с инструменти