CASYS pasākumi tiek organizēti kā integrētu projektu ar 5 darba paketēs, kurā darbības tiek īstenotas kopā un ar kopējiem resursiem ar visām projekta partnerorganizācijām, seko modernizāciju un pieredzes apmaiņa, kas nodrošina gala projekta rezultātus un rezultātus.

Projekta aktivitātes

sagatavošanās posms

WP1: Pilot pieaugušo mācīšanās kurss “Culinary Arts un Culinary Uzņēmējdarbības vadība”.

1.1 Attīstība un e-publicēšana kursa mācību programmas

1.2 izstrāde mācību vadlīniju un lasāmvielu

1.3 attīstība individuālo shēmu izmantojot gaitu un atzīšanu tās rezultātus, CASYS partneri (kā ārpus mācību programmas kursu AII partneriem, kā profesionālo kursu – in PIA partneriem, kā neformālās nozares kursu – par NVO partneri).

WP2: apmaiņa par labu praksi, lai veicinātu sociālo lomu kulinārijas biznesā

2.1 apmaiņa labas prakses jomā kulinārijas inovāciju: koncentrēties uz veselīgu dzīvesveidu un sabiedrības veselību

2,2-2,4 apmaiņa par labu praksi attiecībā stiprināt ieguldījumu kulinārijas uzņēmumiem: vietējās nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā, vides ilgtspējību, sabiedrības attīstības;

2.5 attīstība un labas prakses apkopojumu publikācijas

2.6 Apvienotā štāba Apmācība Dobrich, Bulgārija

2.7 Valstu konferences veicinot kursu mācību programmu un labas prakses apkopojumu (6 gadījumi)

ekspluatācija Phase

WP3: izveide Pilot Sociālā inkubatora par Culinary Business

3.1 izveide Sociālā inkubatora un ekspertu atlasei, kas dotu ieguldījumu tās darbā

3.2 īstenošana izmēģinājuma iniciatīvu:

a) attīstība Vērtēšanas procedūru ļauj atzīšanai prasmju jomā kulinārijas mākslu iegūtas, izmantojot neformālās un neformālās izglītības, tai skaitā darba pieredzi un elastīgas iespējas iekļauties kursā “Culinary Arts un Culinary Uzņēmējdarbības vadība”.
b) veicot etnogrāfiskā kulinārijas pētījumu – kolekcija tradicionālo autentisku receptēm ar uzmanību dažādām etniskām kulinārija, reģionālās atšķirības tradicionālajām receptēm un vietēji audzētiem produktiem.
c) izstrāde reģionālā rīcības plāna (RAP), lai attīstītu sociāli atbildīgas kulinārijas biznesā.
d) organizēšana multiplikatora pasākuma veicināšanu RAP un kulinārijas pētījumā, tostarp kulinārijas izstādi – 1. pasākumā Dobrich, Bulgārijā. Sociālā inkubators paredz ieinteresēto personu līdzdalību.
3.3 izveidošana un uzturēšana kulinārijas inovācijām blogu un YouTube kanālā, kur visi partneri dalīties video un multimediju resursus

WP 4: organizācija pilotu apmācību par pieaugušo izglītības mācību un mūžizglītības orientācijas

4.1 izstrāde on-line platformu tālmācības nodrošina piekļuvi pieaugušo mācību kursu, LLL orientāciju un validācijas modeli.

4.2 organizēšana sajaukts mobilitātes pieaugušajiem – tas ietver sagatavošanu un dalību rīko izstādi organizēja sadarbībā ar Sociālo inkubatoru.

WP 5: Projektu vadība un novērtēšana

5.1 Projektu vadība un izplatīšana

5.2 Projektu un izvades izvērtēšana

5.3 Four partneru semināri

Skip to toolbar