cropped-erasmusLogo.jpeg

Kulinarična Arts Izobraževanje v podporo zaposlovanju mladih in socialno vključenost (CASYS), Contract No. 2015-1-BG01-KA204-014346

Dobrodošli na projekt CASYS!

Ta stran vsebuje podrobne informacije o projektu, vključenih partnerjev, publikacije in vire. Spletna stran je namenjena tudi za spodbujanje virtualne skupnosti za širjenje idej ter za krepitev znanja in izkušenj na področju izobraževanja odraslih in najboljših praks.

Projekt CASYS je del programa Erasmus +. To je ključni ukrep je sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks na področju strateškega partnerstva za izobraževanje odraslih.

Projekt traja 24 mesecev med septembrom 2015 in septembrom 2017.

 

facebook-logo-12  youtube

Skip to toolbar